Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a vásárló egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén kérheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőség a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére.

Kell-e indokolni a szerződéstől való elállást?

Nem, a szerződéstől való elállásunk esetén nem köteles a vásárló a kereskedő kérésére magyarázatot adni az elállás okára. Tehát a szerződésnek megfelelő, hibátlanul működő és a rendeltetésszerű használatra alkalmas termék esetén is gyakorolható az elállási jog.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat?

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhet a vásárló az elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval?

Elállási szándékot postai úton (célszerű tértivevényes levélben) és e-mailben kérjük a tudomásunkra lehet hozni. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatát a cég e-mail címére küldje meg.

Ki viseli az elállás/visszaküldés költségét?

A fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét minden esetben viseli. A fogyasztó köteles a terméket eredeti csomagolásában a számlával együtt visszaküldeni az eladó részére, hiánytalan, hibátlan állapotban.

Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén, avagy mikor minősül a vásárló fogyasztónak?

Gyakran előforduló eset, hogy a webáruházban nem természetes személy, hanem egy vállalkozás köt szerződést vevői oldalon a termék vásárlására vagy szolgáltatás igénybe vételére. Felmerül a kérdés, hogy ezekben az esetekben a vállalkozó vevőt ugyanazok a jogok illetik-e, amelyek a fogyasztóvédelmi jogszabályok általában biztosítanak a fogyasztó számára, milyen szabályokat kell alkalmaznunk, illetve hogyan szükséges ezt az általános szerződési feltételeinkben megjeleníteni?

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekkel; (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy) • a nem természetes személyekkel megkötött szerződésekre.

Amennyiben tehát vállalkozás köt szerződést webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga. Az elállás ebben az esetben már „csak” szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges.